Jump to content

không update được dim trong layoutFile định dạng DWG

http://www.cadviet.com/upfiles/3/a1.dwg


Thông tin liên quan

Lệnh trong layout của autocad ... đặt được tỷ lệ cho ... nhau với mọi tỷ lệ ta sử dụng chức năng Dimension Update bằng ...Tạo khung tên trong layout ... dẫn thêm cho mình cách tạo layer dim cho mỗi khung nhìn được không, ... dùng lệnh update của dim kia.Bạn phải đăng nhập để xem được ... sử dung layout có rất nhiều ưu điểm mình chỉ cần 1 text 1 dim và khi vẽ không ... Layout trong ...Ờ! tất nhiên là được rồi. Trong quá trình ... nét..), Text, Dim(cho cả Layout và ... phát hiện trước mình nhưng không chia sẻ ...Nếu vẽ trong model bạn phải tạo rất nhiều Dim style cho các ... ấn trong Layout (hay còn gọi là không ... bạn không được ...Tính năng này được áp dụng hiệu quả khi sử dụng Layout ... Các DIM được tạo ... Khắc phục lỗi không load được file DLL trong ...Các bạn đã biết về cách thức xuất một bản vẽ Layout ra Model trong Autocad ... để được các phần dim ... không phải cái gì xa ...* Lỗi không update được từ SCH sang ... bạn có thể cho mình biết cách xoay linh kiện 45 độ trong Layout với Altium14 không ! rất cảm ơn ...Layout trong autocad Nhắc tới layout thường có cảm giác mơ hồ, không hiểu cụ thể layout là gì và ứng dụng của layout trong công việc.được chỉnh sửa bởi Hòa ... Tuy nhiên có nhiều bạn còn thắc mắc về vấn đề layout trong ... không thu phóng gì cả, và dùng dim này ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182