Jump to content

Trong model không hiện hình vẽ. Help!!!File định dạng DWG

http://www.cadviet.com/upfiles/3/eib.rar


Thông tin liên quan

Mình nhận được 1 bản vẽ, trong layout có hình như kiểu bị blog(nhưng không Eplode cũng như copy được). Nhưng vào model thì không có gì.lỗi không nhìn thấy bản vẽ trong layout...help ... vẽ bên model nhỏ quá nên khi chuyển qua layout bạn bấm MV nó nhỏ quá không xuất ...In nhiều bản vẽ trong model mà không thông qua lệnh ... Trong Layout có thể thể hiện hình vẽ 3D và 2D trên cùng một tờ ... Help Center ...41973 · Cách nhóm các hình vẽ trong word ... Hướng dẫn sửa lỗi không xuất hiện add-in Adobe Presenter trong ... History Help ...Các bạn đã từng làm quen cách vẽ của mỗi trường Model trong cad ... trên model chứ layout họ ko quen, cũng không ... hiện . tiếp theo ...... cho bạn kiểm soát việc có hiển thị hay không thanh này trong môi ... , model , layout Các bài ... Xref trong thể hiện bản vẽ kết ...... cách của mình là mình dùng lệnh Rectang vẽ một hình ... vẽ sao cho gần đúng với khung hiện ... vẽ Layout ra Model trong ...... - Bạn kiểm tra cấu hình theo đường dẫn sau - http: help.autodesk ... không hiện lưới trong ... các Bước trong hình vẽ 1 2 3 ...Việc sắp xếp bản vẽ trên model một cách ... thì sẽ không thay đổi. khung bản vẽ của ... thể hiện, zoom, di chuyển và xem hình ...Model: Trong không gian Model, chúng ... bản vẽ trong layout mà không muốn xuất hiện khung nhìn trên ... bản vẽ mới trong autocad; Mô hình ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182