Jump to content

ký hiệu bản đồ địa hìnhlà dân trắc địa bản đồ thì chắc chắn sẽ quan tâm đến bộ ký hiệu này

http://www.cadviet.com/upfiles/Ky_hieu_dia_hinh_cad2004.rar


Thông tin liên quan

Bản đồ địa hình là bản đồ cơ bản của nhà nước do nhiều cơ quan sản xuất, nên nó phải có quy phạm riêng và bộ ký hiệu riêng thống nhất trong toàn quốc.quyết định 1125 ĐĐbĐ năm 1994 ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 1:1000 1:2000 1:5000,1125 ddbd,quyet dinh 1125 1994,tong cuc dia chinh,ky hieu ban do dia hinh,ky hieu ban do dia hinh 1:500,ky hieu ban do dia hinh 1:1000,bat dong san,tai nguyen - …Bản đồ địa hình trong đồ bản hiện đại, là loại bản đồ biểu diễn chi tiết và định lượng các đặc trưng của địa hình địa vật theo một hệ tọa độ địa lý xác định.Giải thích ký hiệu trên bản đồ địa chính về mỗi ký hiệu, kích thước,lực nét,ranh giới nhà vẽ, ...Bản đồ địa hình trong đồ bản hiện đại, ... Một số ký hiệu địa vật có thể to hơn kích thước thật theo tỷ lệ bản đồ.Bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ. 1. Các loại ký hiệu bản đồ - Các kí hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và có tính quy ướcKý hiệu bản đồ địa chính được quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này, được sử dụng chung cho bản đồ địa chính tỷ lệ: 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10.000 và trích đo địa chính.BỘ SƯU TẬP HÌNH ... bảo được tính thống nhất của toàn bộ hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ cơ bản ...Khi thành lập bản đồ địa hình, phải thực hiện theo quy định tại Quy định kỹ thuật này, trường hợp các nội dung khác chưa được quy định trong Quy định kỹ thuật này thì thực hiện theo quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng. 1.2.Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ, các bản đồ địa chất thường được vẽ chồng lên trên bản đồ địa hình (và các bản đồ nền khác) cùng với việc tô màu và các ký hiệu khác để thể hiện các kiểu đơn vị địa chất khác nhau.

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182