Jump to content

Quy hoạch cấp điệnFile tham khảo định dạng dwg

http://www.cadviet.com/upfiles/QUY_HOACH_CAP_DIEN.rar


Thông tin liên quan

Trạm này thường rất tiết kiệm đất nên thường được dùng làm trạm công cộng cung cấp cho một vùng dân cư. Máy biến áp của trạm treo thường có công suất nhỏ( 3 x 75 …QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN 7.1 Các yêu cầu đối với qui hoạch cấp điện Quy hoạch hệ thống cung cấp điện phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và phải bảo đảm độ tin cậy về cấp điện cho từng loại hộ dùng điện. 1.1) Quy hoạch hệ thống cung cấp điện cho các điểm dân cư nông thôn phải căn cứ vào khả năng điện khí hóa của từng vùng; cần tận dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, gió, khí bi-ô-ga, đặc biệt là thủy điện nhỏ.Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc: - Nguồn tín hiệu được đấu nối từ Bưu điện huyện Trảng Bom. Từ dây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ …Quy hoạch cung cấp điện khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2015 là giải pháp đầu tư mở rộng lưới điện quốc gia giải quyết cho 500 nghìn hộ dân và giải pháp từ nguồn NLTT cho 377 nghìn hộ dân; giai đoạn 2015-2020 theo 2 giải pháp tương ứng trên là 200 nghìn hộ dân và 231 nghìn hộ dân.UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Tỉnh đã và đang quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 18 dự án điện năng lượng mặt trời với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.Quy hoạch cũng ưu tiên phát triển các nguồn thủy điện, nhất là các dự án lợi ích tổng hợp: chống lũ, cấp nước, sản xuất điện; đưa tổng công suất các nguồn thủy điện từ 9.200 MW hiện nay lên 17.400 MW vào năm 2020.Quyết định 1208 QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia,1208 QD ... cao độ an toàn cung cấp điện. - Quy hoạch phát ...Theo Quy hoạch điện VII ... Việc phát triển các nhà máy nhiệt điện than có đảm bảo được yêu cầu cấp điện nội miền, ...7.1 Các yêu cầu đối với qui hoạch cấp điện ..... 74 7.2 Quy hoạch cấp điện vùng ... 7.3 Quy hoạch cấp điện đô thị ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182